آتش‌نشان‌های شهر آبادان خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود در زمینه حقوق دستمزد، بیمه و لباس کار شدند. جمعی از آتش‌نشان‌های شهر آبادان در گفت‌وگو با ایلنا، از برآورده نشدن مطالبات مزدی، بیمه‌ای و سایر مطالبات صنفی خود در زمینه دریافت لباس کار خبر دادند. یکی از این افراد گفت: از ابتدای سال جاری هر ماه حقوق کارکنان آتش‌نشانی به صورت پایه حقوق پرداخت می‌شود طوری که ما از میزان دریافت ماهانه حقوق به دلیل دریافت نکردن فیش حقوقی مطلع نیستیم. وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ نفر آتش‌نشان به همراه سایر کارکنان اداری در شهر آبان مشغول خدمات‌رسانی به شهروندان این شهر هستند، افزود: در عین حال ما در زمینه بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی نیز دچار مشکل هستیم.