معدن آق‌دربند سرخس با دستور مقامات و مسئولان تا زمان روشن شدن علت حادثه تعطیل شد. به گزارش ایلنا، یک گروه کارشناسی در حال بررسی علت حادثه هستند و تا زمان پایان کار این گروه، به دستور فرمانداری کار معدن متوقف شده است. فرماندار سرخس در ارتباط با دو کارگر متوفی، ضمن تاکید بر اینکه این دو کارگر تخصص‌شان در بخش انفجار بوده، اعلام کرده که دو کارگر متوفی بیمه بوده‌اند و حق و حقوق آنها پرداخت خواهد شد. این دو کارگر، 22 و 11 سال سابقه کار داشته‌اند.