مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: این اداره کل جهت فراهم شدن زمینه ایجاد اشتغال فرزندان بازنشستگان، آمادگی پرداخت تسهیلات و ارائه آموزش به آنها را دارد.  هادی ابراهیمی با اشاره به اینکه داشتن مهارت لازمه اشتغال است، گفت: برای افزایش مهارت فرزندان بازنشستگان که جویای کار هستند با همکاری اداره فنی و حرفه‌ای استان می‌توان آموزش‌های لازم و متناسب با بازار کار را به آنها ارائه کرد.