صبح روز دوشنبه، یک کارگر پیمانکاری اداره برق مسجد سلیمان، دست به خودسوزی زد. به گزارش ایلنا، این کارگر دچار آسیب جدی نشده است و وی را بعد از این اتفاق به بیمارستان منتقل کردند. این اتفاق بعد از درگیری لفظی کارگر با پیمانکار مربوطه رخ داده است. رئیس اداره برق مسجد سلیمانی در ارتباط با این حادثه گفت: متاسفانه این حادثه پس از مجادله لفظی اداری این فرد با مسئول مستقیم خود اتفاق افتاده است. این فرد نیروی پیمانکار و در امور مشترکین مشغول بوده که به علت دو روز غیبت با مسئول مستقیم خود به مجادله پرداخته است. این کارگر هم‌اکنون در بیمارستان سوانح سوختگی اهواز بستری است.