طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، شرکت‌های بیمه موظف هستند چنانچه کارفرما به هر علت توان پرداخت حق بیمه کارگر را نداشت، لیست بیمه را بدون پرداخت رد کنند اما تأمین اجتماعی با تخلف از قانون و عدم دریافت لیست بیمه بدون پرداخت از کارفرما، مشکلاتی را برای کارگران به وجود آورده است.

 عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه عدم پذیرش لیست بدون پرداخت از طرف کارفرما توسط تأمین اجتماعی یک تخلف از نص صریح قانون است، گفت: این عمل سازمان، مصداق بارز گروگان‌گیری منافع کارگران است. علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: باید دستگاه‌هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور با ورود به این مسأله، جلوی اجحاف حقوق کارگران را بگیرند. مدیران ارشد تأمین اجتماعی هم در مذاکرات مختلفی که صورت گرفته است این موضوع را پذیرفته‌اند که خدمت برای کارگران نباید قطع شود و قول مساعدت داده‌اند.

وی افزود: اینکه سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات بیمه‌ای کارگران اعم از درمانی، بازنشستگی و سایر موارد را منوط به پرداخت و تسویه حق بیمه‌اش می‌کند یک تخلف آشکار است.