نماینده کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز از تعلل سهامدار این شرکت در زمینه پرداخت کامل مطالبات بازنشستگان خبر داد. هاشم شمشیری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به سفر خرداد ماه رئیس قوه قضاییه به استان فارس و پیگیری پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز، گفت: با وجود گذشت دو ماه از سفر استانی رئیس قوه قضاییه، به اذعان دادگستری تنها یک سوم مطالبات بازنشستگان از سوی سهامدار به حساب دستگاه قضایی واریز شده است. وی افزود: این در حالی است که سهامدار باید زودتر از اینها مطالبات بازنشستگان را پرداخت می‌کرد چرا که می‌خواهد کارخانه را که هم اکنون به صورت کامل تعطیل است، راه‌اندازی کند. راه‌اندازی کارخانه به مراتب هزینه‌های بیشتری نسبت به مطالبات بازنشستگان دارد که میزان آن با در نظر گرفتن خسارت تاخیر و تادیه، 35 میلیارد تومان است. شمشیری با بیان اینکه مطالبات کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، در قیاس با حجم سرمایه‌گذاری در شرکت ناچیز است، گفت: تنها شرط بازنشستگان برای راه‌اندازی کارخانه پرداخت طلب آنهاست و چیز بیشتری را درخواست نکرده‌‌ایم. تعلل در پرداخت مطالبات به معنای تحقق نیافتن یا دیرتحقق یافتن سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی خطوط تولید مخابرات راه دور شیراز است، بنابراین سهامدار باید زودتر وارد عمل شود و پرداخت کامل مطالبات را عملی کند.