رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: باید حداقل حقوق کارگران دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان باشد. انتظار می‌رود شورای عالی کار در اصلاحات خود به این موضوع توجه کند.

به گزارش ایسنا، علیرضا محجوب در جلسه علنی دیروز مجلس، با قدردانی از کارگران برای شرکت در مراسم مربوط به روز کارگر و قدردانی از مقام رهبری برای توجه به موضوع حداقل دستمزد کارگران گفت: انتظار می‌رود دولت و شورای عالی کار به نامه نمایندگان با بیش از ۱۸۲ امضا توجه کنند. در این نامه تأکید شده که نباید حقوق کارگران کمتر از دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان باشد. امیدواریم شورای عالی کار در روز چهارشنبه هفته جاری، اصلاحات لازم را مدنظر قرار دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: باید کف حقوق دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان شامل مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم شود.

محجوب در پایان در تذکری به وزیر کار گفت: سهام شستا متعلق به صاحبان آن است. انتظار می‌رود که این سهام به آنها داده شود.