مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ بیکاری جمعیت ١۵ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٨ معادل ١٠.٧درصد بوده است که نسبت به سال ۹۷ حدود ۱.۵درصد کاهش یافته است.

به گزارش توسعه ایرانی، نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۰.۷درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) طی چهار هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال ١٣٩٧ حدود ۱.۵درصد کاهش یافته است.

طبق این گزارش، در سال ١٣٩٨ به میزان ٤٤.١درصد جمعیت ١۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٧) ۰.۴درصد کاهش داشته است.

جمعیت شاغلین ١۵ساله و بیشتر در این سال ٢٤ میلیون و ٢٧٤هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل حدوداً ۴۳۰هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٨، بخش خدمات با ۵۰.۳درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲درصد و کشاورزی با ١٧.٧درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٤ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۶درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٨ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت سال قبل (١٣٩٧) ١.٧درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٨ معادل ١٧.٩درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ١٣٩٧ به میزان ١.٧درصد کاهش یافته است. بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص ١۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٨ حدود ٩.٩درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۸درصد از شاغلین ١۵ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.