مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همه کارگران شرکت آذرآب آزاد شده و به کار خود برگشته‌اند، گفت: بانک کشاورزی به عنوان سهامدار عمده باید به تعهدات خود در قبال شرکت آذرآب عمل کند.

کریم یاوری در گفت‌وگو با فارس گفت: تا زمانی که بانک کشاورزی به عنوان سهامدار عمده و اصلی شرکت آذرآب است و سه نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت را تعیین می‌کند، باید خود را در مقابل مطالبات کارگران مسئول و پاسخگو بداند.

وی با اشاره به جلسه‌ای که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ 4 آبان 98 با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی مصوب شد، گفت:‌ در این جلسه مصوب شد بانک کشاورزی به عنوان سهامدار عمده 15 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای آذرآب بپردازد و از این محل مطالبات دو ماهه حقوق کارگران پرداخت شود که متاسفانه با گذشت بیش از یک هفته از آن مصوبه هنوز این تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت نشده است.

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 31درصد از سهام شرکت آذرآب متعلق به این بانک است، گفت: این بانک اکثریت سهام آذرآب را در اختیار دارد و آن را مدیریت می‌کند، بنابراین اگر این شرکت سود کند، عمده سود متعلق به بانک است و اگر دیونی داشته باشد، باید بانک به عنوان سهامدار اصلی آن را بپردازد. در حال حاضر حدود 1700 کارگر آذراب منتظر حقوق معوق خود هستند و بانک کشاورزی با وجود اینکه مصوبه هیأت تسهیل و رفع موانع تولید را امضا کرده اما به تعهد خود عمل نکرده است.

یاوری گفت: ‌مطابق بند «د» ردیف یک مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بانک کشاورزی مکلف شد بدون در نظر گرفتن بدهی معوق شرکت و چک برگشتی، براساس مصوبه 13 مهر 98 شورای تامین استان، نسبت به تامین 15 میلیارد تومان تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش به شرکت آذرآب به فوریت اقدام کند. این مصوبه در حضور معاون وزیر صنایع، نماینده‌ای از ایدرو، مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار، نماینده اراک در مجلس، نماینده استاندار مرکزی،‌ نماینده شرکت واگن پارس، نماینده سازمان تامین اجتماعی، دبیر ستاد تسهیل، معاون استاندار و مدیرعامل بانک کشاورزی امضا شده اما با این وجود بانک کشاورزی هنوز به تعهد خود عمل نکرده است.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تمام کارگران  بازداشتی آذرآب با تشریک مساعی تمامی مسئولان مرتبط استانی و همراهی و مساعدت دادستانی اراک آزاد شدند.

وی با بیان اینکه کارگران آذرآب در زمره افتخارات جامعه کارگری کشور هستند، گفت: متقاضیان خرید سهام بانک کشاورزی در آذرآب باید برنامه مشخص برای احیا و تداوم تولید و تامین حقوق کارگران حداقل در 5 سال آینده را به استانداری استان مرکزی اعلام کنند.