کارگاه‌هایی با فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان، دارای ٦٠درصد کارکن زن هستند.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار اعلام کرد که در سال ١٣٩٦ حدود ٨١درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد و ١٩درصد را کارکنان زن تشکیل داده‌اند.

کارگاه‌های با فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان، دارای ٦٠درصد کارکن زن و بیشترین سهم در بین فعالیت‌های بخش بازرگانی و خدمات بوده است و کارگاه‌های دارای فعالیت‌ تعمیر وسایل نقلیه موتوری با یک درصد، کمترین سهم را در سهم زنان شاغل دارد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، طرح جامع آمارگیری از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات یکی از طرح‌های نوین آماری است که با هدف تهیه‌ اطلاعات مناسب از ویژگی‌های کارگاه‌های بازرگانی و خدمات، در سطح کشور توسط مرکز آمار ایران و با همکاری سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های به اجرا درآمده است تا در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به کارگرفته شود. این طرح در سال ١٣٩٧ به اجرا درآمده است که شامل ٣١ کد طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ایران ‌است، قسمت اعظم کارگاه‌های بخش بازرگانی و خدمات کشور را شامل می‌شود.

نتایج طرح در سال ١٣٩٦ نشان می‌دهد ٣٣درصد از کارکنان کارگاه‌های بازرگانی و خدمات را کارکنان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، ٣٤درصد کارکنان دیپلم و ٣٣درصد نیز دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم تشکیل می‌دهند.

همچنین حدود ٤٢درصد از ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی و خدمات مورد بررسی مربوط به فعالیت خرده‌فروشی (به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) ‌است.

بر این اساس، بهره‌وری کارکنان این کارگاه‌ها در سال ١٣٩٦ به ازای هر کارکن معادل ٢٨٢ میلیون ریال بوده است. همچنین بهره‌وری کارکنان به ازای هر ساعت بیش از ١١٨هزار ریال بوده است. همچنین به طور متوسط هر کارکن ٤٩ ساعت در هفته به فعالیت مشغول بوده است. نتایج طرح نشان می‌دهد که ضریب نفوذ رایانه در این کارگاه‌ها ٢٦درصد است که کارگاه‌های با فعالیت‌های جنبی خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه و فعالیت‌های صرافی و کارگزاری با ضریب نفوذ ١٠٠درصد دارای بالاترین نسبت از این حیث در کارگاه‌های مورد بررسی است.

طبق اعلام مرکز آمار، ٢٠درصد از کارکنان کارگاه‌های مورد بررسی نیز از اینترنت برای فعالیت‌های خود در داخل یا خارج از کارگاه استفاده کرده‌اند.

١١درصد از مدیران کارگاه‌های مورد بررسی را زنان تشکیل داده‌اند که فعالیت‌های آموزش با ٥٠درصد بیشترین سهم را از این حیث دارند. همچنین ٨٣درصد از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات از ابزارهای الکترونیکی برای پرداخت و دریافت خود بهره برده‌اند که فعالیت‌های جنبی خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه با ٩٨درصد بالاترین میزان استفاده را در این زمینه دارا بوده‌اند. ٩٨درصد از کارگاه‌ها نیز از دستگاه‌ کارتخوان برای پرداخت و دریافت استفاده کرده‌اند.