نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال گذشته نشان می‌دهد که جویندگان کار از طریق پرس و جو از دوست و آشنا و پس از آن مراجعه به دفاتر کاریابی تمایل بیشتری برای پیدا کردن شغل مورد نظر خود داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، مطالعه بازار کار ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضای در بازار کار و هجوم یک باره صدها هزار نیروی بیکار، نحوه یافتن شغل را نیز دستخوش تغییر کرده است به نحوی که جویندگان کار به ویژه تحصیل‌کردگان برای یافتن شغل ناچارند به روش‌های دیگری متوسل شوند و از ابزار جدیدی برای داشتن شغل استفاده کنند که ازجمله این شیوه‌ها می‌توان به مطالعه و پیگیری آگهی‌های استخدام روزنامه‌ها، مراجعه به مراکز کاریابی و شرکت در آزمون‌های استخدامی اشاره کرد، هر چند که در سال‌های اخیر پرس و جو از دوست و آشنا و آشنابازی نیز به روشی موثر برای پیدا کردن شغل در میان بیکاران تبدیل شده است.

۳۴درصد افراد با پرس‌وجو از دوست و آشنا دنبال کار می‌گردند

اطلاعات نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که ۳۳.۹درصد از اقدامات انجام شده برای جست‌وجوی کار از سوی بیکاران از طریق پرس و جو از دوستان و آشنایان، ۲۱درصد ثبت‌نام یا پیگیری از مراکز خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی غیردولتی، ۱۶.۷درصد درج آگهی در روزنامه یا مطالعه آگهی‌های استخدامی و ۱۶.۱درصد تماس با صاحب کار و کارفرما بوده است. با توجه به تعداد سه میلیون و ۲۶۰هزار و ۷۹۶ نفری بیکاران در سال گذشته به طور متوسط هر بیکار از سه راه دنبال کار می‌گردد. 

نکته قابل توجه اینکه در سال ۱۳۹۶ نیز چهار روش به عنوان عمده‌ترین اقدامات صورت گرفته برای یافتن شغل از سوی بیکاران اعلام شده بود که از بین اقدامات صورت گرفته توسط بیکاران به ترتیب سهم تماس با کارفرما ۱.۱درصد، جست‌وجوی منابع مالی و امکانات برای شروع فعالیت خوداشتغالی ۰.۸درصد، پرس و جو از دوستان و آشنایان ۰.۸درصد، سایر روش‌ها ۰.۷درصد و تقاضای جواز کسب یا پروانه کار ۰.۲درصد افزایش داشته و در مقابل ثبت‌نام یا پیگیری در دفاتر کاریابی غیردولتی ۰.۶درصد و درج آگهی در روزنامه یا پیگیری آگهی‌های استخدامی ۱.۹درصد کاهش داشته است.

براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرس و جو از دوستان و آشنایان عمده‌ترین روش جست‌وجوی کار در سال گذشته بوده، به نحوی که در سال ۹۷، دو میلیون و ۹۹۵هزار و ۱۰۴ نفر از طریق پرس و جو از دوستان و آشنایان به دنبال شغل بوده‌اند که از این تعداد، دو میلیون و ۹۴هزار و ۲۲۷ نفر را مردان و ۹۰۰ هزار و ۸۷۷ نفر را زنان تشکیل داده‌اند. پس از پرس و جو از دوستان و آشنایان، بیشترین تمایل افراد برای کار از طریق ثبت‌نام در مراکز کاریابی غیردولتی و پیگیری آگهی‌های استخدام در روزنامه‌ها بوده است.