اعضای شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق از تاخیر طولانی در روندِ تبدیل وضعیت خود و سیاستِ یک بام و دو هوای وزارت نیرو انتقاد کردند. آنها در تماس با ایلنا، گفتند: در سال ۱۳۹۲ اپراتورهای «قرارداد کارمعین» پست‌های فشار قوی برق از طریق برق مناطق و سپس توانیر و وزارت نیرو پیگیر تبدیل وضعیت خود شدند که علیرغم پیگیری‌های مستمر، هیچ‌کدام از دستگاه‌های فوق‌الذکر پاسخگو نبوده و به ناچار  در سال ۱۳۹۳ با تجمعی صنفی در مقابل مجلس، داد خود را به خانه ملت بردند و پس از آن، با تشکیل جلساتی، پیگیری‌ها شکل تازه‌ای به خود گرفت. آنها ادامه دادند: جلسات کماکان ادامه داشت تا اینکه وزارت نیرو با کمک تیم کارشناسی منابع انسانی خود، بخشنامه‌ای راجع به اجرایی شدن کارگر دایم ذی‌نفعان به امضای وزیر وقت رسانده و طی ضرب‌العجل سه ماهه به توانیر دستور داد که تبدیل وضعیت کلاه‌زردها صورت پذیرد. با این حال با تغییر وزیر و با وجود رفع تمام موانع پیش‌رو، وزارت نیرو و توانیر هر بار به یک بهانه واهی از اجرای بخشنامه وزیر قبل امتناع کردند. آنها در پایان گفتند: اپراتورهای قرارداد کار معین پست‌های فشار قوی برق از وزیر نیرو و مسئولان آن وزارت تنها یک درخواست دارند و آن هم اجرایی شدن «طرحِ کارگر دائم» است.