گروه حوادث: زن رزمی‌کار که ریاست شبکه دزدان پایتخت را برعهده داشت در تعقیب و گریز جالبی دستگیر شد.

این زن وقتی چهار اکیپ پلیسی را پشت درخانه‌اش دید از پنجره خود را به بیرون پرت کرد و خانه به خانه همسایه‌ها  گریخت .

ماموران که بارها این زن کماندویی را ردیابی کرده بودند این بار توانستند با همکاری پلیس‌های زن وی را دستگیر کنند.

دزدی‌های سریالی

از چندی پیش پلیس تهران در جریان دزدی‌های زنانه‌ای قرار گرفت که در همه آنها یک زن برای رانندگان تاکسی و مسافرکش‌ها دسیسه شومی داشت.

وقتی با دستور بازپرس دادسرای ناحیه 37 تهران تیمی از پلیس آگاهی وارد عمل شد در تحقیقات ویژه پی برد که بیشتر سرقت‌های سریالی  بازار و خیابان های اطراف بازار تهران صورت می‌گیرد و زنی جوان به بهانه مسافر بودن سوار تاکسی‌ها و خودروهای مسافرکش شده  و دست به سرقت موبایل آنها می-زند.

این تحقیقات نشان داد زن تبهکار همیشه تنها بوده و با دربست گرفتن خودروها در فرصت مناسب و توقف کوتاه ماشین ها سریع پیاده شده است .

یک راننده تاکسی به تیم تحقیق گفت: در بازار بودم که زنی جوان و شیک پوش خودرو را دربست کرایه کرد او رفتاری عادی داشت و اصلا تصور نمی کردم با یک دزد طرف هستم.

وی افزود:در مسیر هنوز به مقصد نرسیده بودیم که زن جوان از من خواست برای دقایقی در گوشه ای پارک کنم وقتی ترمز کردم ناگهان زن مسافر با سرعت برق آسایی موبایلم را قاپید و از در پیاده شد.

راننده تاکسی ادامه داد: هنوز شوکه بودم من هم در را باز کردم و پایین پریدم اما زن جوان که به سرعت می‌دوید خودش را به یک پژو 405 رساند که راننده منتظرش بود و سوار بر آن هردو با سرعت گریختند. 

راننده دیگری نیز گفت: من متوجه اضطراب زن مسافر شدم اما احتمال دادم مشکلی دارد بعد که دست به سرقت زد هاج و واج ماندم و او جلوی چشمانم سوار ماشین همدستش شد و فرار کرد.

ماموران اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران که خود را با زن تبهکاری مواجه می‌دیدند دست به تجسس‌های معکوس زدند تا از طریق خریداران موبایل‌های سرقتی به این زن تازه کار برسند. 

هفت مرد حرفه‌ای

با همین شگرد پلیسی ماموران توانستند به باندی برسند که هفت مرد حرفه‌ای زنجیروار به هم متصل بودند و همه در راس با یک زن حرفه‌ای کار می‌کردند و چرخه‌ای از سرقت تا فروش موبایل‌ها در بازار سیاه به وجود آورده بودند.

شبیخون به خانه تیمی

همین شاخه اطلاعاتی ماموران را به در یک خانه تیمی در بزرگراه نواب رساند که زن تبهکار و همدستانش آنجا را مخفیگاه خود قرار داده بودند. کارآگاهان اداره 19 پلیس آگاهی برای اینکه در صحنه دستگیری همه راه‌ها را برای فرار دزدان ببندند در قالب چهار تیم عملیاتی  و زنان پلیس وارد عملیات غافلگیرانه‌ای شدند و خانه تیمی را مورد حمله قرار دادند.

فرار عجیب زن تبهکار

وقتی کلید عملیات زده شد ماموران در داخل خانه دومرد تبهکار را قبل از اقدام به فرار دستگیر کردند اما زن تبهکار با زیرکی و استفاده از آمادگی جسمانی‌اش ابتدا از پنجره خودش را به حیاط پرتاب کرد سپس از روی دیوارها سعی کرد خانه به خانه همسایه ها راهی برای فرار پیدا کند. همزمان با این فرار برق آسا تیم های پلیس زن آگاهی به تعقیب سایه به سایه زن فراری دست زدند تا اینکه درحیاط خانه همسایه او را محاصره کرده و به دام انداختند. در هیاهوی همسایه‌های این زن 30 ساله که زهرا نام دارد و درحالیکه هیچکس باور نمی‌کرد او یک تبهکار بوده باشد داخل ماشین پلیس نشست و به آگاهی انتقال داده شد.

اعتراف زن رزمی‌کار

زهرا در بازجویی ها به افسر تحقیق گفت: من رزمی کار هستم اما مدتی است که به مواد آلوده شده‌ام و همین کافی بود تا وارد دنیای دزدان شوم هر روز کارنامه‌ام سیاه تر شده است و برای ادامه زندگی پر از موادم چاره‌ای جز این کارها نداشته‌ام.

وی افزود: آخرین بار که از زندان آزاد شدم سرگردان بودم با جیب‌های خالی و خیلی سخت می‌کشیدم، یک روز که در خیابان در حال مصرف مواد مخدر بودم با مردی به نام سیاوش آشنا شدم. او متوجه اوضاع خراب مالی من شد و گفت که می تواند برای من کاری انجام دهد. سیاوش به من یک شیوه خاص از سرقت را یاد داد قرار شد من موبایل یا اموال قیمتی رانندگان تاکسی و مسافرکش‌ها را سرقت کنم و به او بدهم و در ازای آنها پول بگیرم. 

زن رزمی‌کار ادامه داد: من نیز با توجه به اعتیادم و اینکه خرج مواد مخدر مصرفی ام بالا بود پیشنهاد او را پذیرفتم و بعد از مدتی نیز با محمد آشنا شدم که او هم مانند سیاوش از من گوشی و اموال سرقتی مالباختگان را می‌خرید و مثل سیاوش بارها به زندان افتاده بود.  زهرا درباره شگردش گفت: من با بهانه تاکسی دربستی سوار ماشین های گذری می‌شدم و در یک موقعیت مناسب، گوشی و اموال موجود درون خودروها را سرقت می کردم و بعد از پیاده شدن سوار ماشین دیگری که از قبل دنبالم می‌آمد می شدم. 

بنابه این گزارش؛کارآگاهان با راهنمایی‌های زهرا خیلی زود سیاوش را نیز دستگیر کردند و با اعترافات این مرد سه نوچه دیگرش را هم به دام انداختند  و همزمان با کشف 45 موبایل سرقتی از این باند همزمان مشخص شد که دزد اصلی دیگر به نام محمد در عملیات دیگری دستگیر شده و در زندان قزلحصار است.