گزارش کمیته کشورهای عضو همکاری آتلانتیک (ناتو) که بعداً از رسانه‌های این کمیته حذف شد، به‌طورسهوی محل مخفی تسلیحات هسته‌ای آمریکا در اروپا را افشا کرد.

روزنامه واشنگتن‌پست گزارش کرد که اسناد یک سناتور کانادایی برای کمیته دفاعی و امنیتی مجمع پارلمانی ناتو که آینده  سیاست بازدارندگی هسته‌ای این سازمان را ترسیم می‌کرد، به‌طور اتفاقی این اطلاعات را افشا کرد.

این گزارش عنوان می‌کرد که تسلیحات هسته‌ای آمریکا در بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند و ترکیه مخفی شده‌اند.

در حالی که این گزارش در ماه آوریل (فروردین - اردیبهشت) منتشر شده بود، تا روز سه‌شنبه (25 تیرماه) کسی از این موضوع مطلع نشد؛ تا آنکه روزنامه بلژیکی نسخه‌ای از این اسناد را با افشای 150 محل مخفی‌سازی تسلیحات هسته‌ای آمریکا منتشر کرد.

در بخشی از این خبر آمده است: این بمب‌ها در شش پایگاه آمریکایی و اروپایی (کلاین برگل در بلژیک، بچل در آلمان، آویانو و گدی توره در ایتالیا، وکل در هلند و اینجیرلیک در ترکیه) ذخیره شده‌اند. 

روزنامه واشنگتن‌پست گفته است که اسناد اصلی این مطالب به هیچ منبع مشخصی ارتباط ندارد. گزارش نهایی هفته گذشته منتشر شد که هیچ ارجاع مشخصی به محل ذخیره‌سازی ندارد.

یک مقام ناتو به روزنامه گفت که این یک سند رسمی ناتو نیست و مشخصاً‌ عنوان کرد که این سند از سوی اعضای پارلمانی ناتو به تحریر در آمده است.