فدریکا موگرینی دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست‌خارجی و امنیتی وارد آسیای میانه شده است تا علاوه بر دیدار با مقامات کشورهای این منطقه و امضای توافقنامه‌های مشارکت و همکاری در پانزدهمین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در شهر بیشکک قرقیزستان شرکت کند. به گزارش رسانه‌های آسیای میانه، هفتم ژوئیه (شانزدهم تیر ماه) موگرینی، در پانزدهمین نشست‌وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی با موضوع اجرای راهبرد جدید اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در شهر بیشکک قرقیزستان، شرکت کرده است. موگرینی طی این سفر در عشق آباد پایتخت ترکمنستان با رشید مردوف وزیر امور خارجه و گلشاد مامدوا سخنگوی مجلس این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد و توافقنامه‌هایی نیز میان آن‌ها به امضا رسید. براساس این توافقنامه، دفتر اتحادیۀ اروپا می‌تواند در عشق آباد نمایندگی رسمی داشته باشد چراکه تاکنون این اتحادیه در عشق آباد یک دفتر رابط داشته است. وی تصریح کرد؛ همچنین می‌خواهیم مبادلات بین مردم کشورهای آسیای میانه را توسعه داده و در زمینه مهاجرت و سیاست‌های ویزا و مسائل قضائی و قانونی همکاری کنیم. پیش از سفر موگرینی به آسیای میانه، گروه‌های حقوق بشر از موگرینی خواسته‌اند که مقام‌های آسیای میانه را در زمین بهبود حقوق بشر تحت فشار قرار دهد.