با خروج گسترده جنگجویان گروه داعش از منطقه باغوز سوریه خبرنگاران با پدیده عجیب تعداد زیاد افراد عصا به دست مواجه شده‌اند.

روزنامه اماراتی البیان در خبری در این رابطه نوشت در کناره صحنه فرار صدها و بلکه هزاران نفر از زنان نقاب‌پوش و کودکان با لباس‌های مندرس، تعداد زیاد مردانی که با عصا از باغوز فرار کردند جلب توجه می‌کند. این مردان همان‌هایی بودند که در جنگ‌های مختلف داعش در عراق یا سوریه یک یا دو پای خود را از دست داده بودند. یکی از غیرنظامیان فراری از باغوز در این رابطه به این روزنامه گفت: اکثر افرادی که آن‌ها را با عصا می‌بینید از جنگجویان سابق و معلول‌شده داعش هستند که هم‌اکنون داعش از آن‌ها به‌عنوان سپر انسانی در صفوف مقدم درگیری استفاده می‌کند. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از فراری‌های باغوز، داعش خود را برای جنگ آخرش تجهیز کرده است و ازاین‌رو جنگجویان معلول خود را به خط مقدم جنگ و جلوتر از جنگجویان اصلی منتقل و آنان را به سپر انسانی مبدل کرده اما برخی از آن‌ها موفق شدند از دست داعش فرار کرده و خود را به نیروهای مهاجم تسلیم کنند. در ادامه این گزارش آمده است: فرماندهان داعش برای خلاصی از بار مسئولیت نگهداری این معلولان آن‌ها را به خط مقدم جبهه منتقل کردند تا بدین شکل از آن‌ها خلاص شوند، به‌ویژه اینکه بسیاری از آن‌ها بعد از مجروح شدن به‌عنوان مخبر و جاسوس برای داعش فعالیت می‌کردند.