رئیس اداره اطلاعات و روابط عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی به اسپوتنیک گفت، شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) دیروز (جمعه) در آلماتی قزاقستان بدون حضور ارمنستان آغاز به کار کرد. یوری شووالوف گفت: اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در آلماتی آغاز به کار کرد. نماینده ارمنستان در آن غایب است، اما ارمنستان با اتخاذ تصمیمات از سوی سازمان پیمان امنیت جمعی در قالب محدود مخالفتی ندارد. سازمان پیمان امنیت جمعی از جمهوری‌های شوروی سابق - روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان تشکیل شده است. نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در فوریه ۲۰۲۴ گفت که ایروان مشارکت خود را در سازمان پیمان امنیت جمعی متوقف کرده است. در ماه مارس، پاشینیان گفت که ارمنستان از CSTO خارج می‌شود اگر این سازمان به سؤالات مطرح شده از سوی ایروان در مورد قلمرو مستقل این کشور پاسخ ندهد.