در پی سخنرانی اخیر رئیس جمهور جدید تایوان، سخنگوی دولت چین تاکید کرد لای چینگ ته «سیگنال خطرناک جدایی‌طلبی برای تایوان» را فرستاده و مواضعی تحریک آمیز در راستای تضعیف صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان اتخاذ کرده است. به نوشته خبرگزاری شینهوا، «چن بینهوا»، سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین خاطرنشان کرد لای چینگ ته در سخنرانی خود لجبازانه «موضع استقلال‌طلبی برای تایوان» را در پیش گرفته و به شکلی بی‌ملاحظه از جدایی‌طلبی حمایت و تقابل بین دو سوی تنگه تایوان را تحریک کرده و می‌خواهد با اتکا به حمایت خارجی‌ها و با توسل به زور استقلال‌طلبی را به پیش‌ببرد. چن بینهوا گفت جریان اصلی عامه مردم در تایوان خواستار صلح و توسعه برای این جزیره هستند نه جنگ و رکود اما لای چینگ ته آرای عمومی را نادیده گرفته و فاش می‌سازد که خدمت کننده به استقلال تایوان است.