تدوین پیش‌نوس قطعنامه «روز جهانی بزرگداشت نسل‌کشی سربرنیتسا» در سال ۱۹۹۵ که قرار است ۱۷ آوریل در مجمع‌ عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذارده شود، موجب بروز واکنش‌های تند در قلب اروپا شده است. به گزارش یورونیوز، پیش‌نویس قطعنامه «روز بزرگداشت نسل‌کشی سربرنیتسا» توسط چند کشور ازجمله رواندا، آلمان، فرانسه و ایالات متحده با الگوبرداری از سند مشابه برای نسل‌کشی «توتسی‌های رواندا» تدوین شده است. این سند که جزئیات آن هنوز منتشر نشده با واکنش صرب‌ها چه در جمهوری «صربسکا» در بوسنی و چه مقام های صربستان مواجه شده است. میلوارد دودیک، رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین موسم به صربسکا در سفری به بلگراد پایتخت صربستان عنوان کرد: بوسنی و هرزگوین ممکن نیست از این قطعنامه جان به در برد. الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهوری صربستان نیز اعلام کرد قطعنامه مزبور می‌باید به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد برسد.