وزیر امور خارجه بریتانیا گفت کشورش تاریخ زمان به رسمیت شناختن رسمی «یک کشور مستقل فلسطینی» را تسریع کند. به گزارش بی‌بی‌‌‌سی‌ فارسی، دیوید کامرون این سخنان را در «شورای حزب محافظه‌کار در بخش خاورمیانه» مطرح کرد. این شورا برای درک بهتر اوضاع و شرایط خاورمیانه و همچنین ترویج روابط دوستانه در این منطقه برای نمایندگان حزب محافظه‌کار شکل گرفته است. کامرون گفت که باید یک افق سیاسی برای فلسطینی‌ها در نظر گرفت تا مشوقی برای «برقراری صلح در خاورمیانه باشد.» او که برای چهارمین بار از آغاز دوره وزارت خود به خاورمیانه سفر می‌کند گفت: «بریتانیا موظف است که چگونگی تشکیل یک کشور فلسطینی را مشخص کند.» وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین تاکید کرد باید راهکار «مسیر بی‌بازگشت» به سمت «دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل» به فلسطینیان ارائه شود. کامرون گفته «زمانی که این اتفاق بیفتد، ما و متحدانمان موضوع به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطینی را از جمله در سازمان ملل مطرح خواهیم کرد و طرح این موضوع در سازمان ملل به برگشت‌ناپذیری آن نیز کمک خواهد کرد.»