سرپرست وزارت خارجه دولت سرپرست افغانستان گفت کابل برای امنیت منطقه اهمیت خاصی قائل است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت سرپرست افغانستان در آغاز نشست ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای در کابل گفت افغانستان نمی‌خواهد منطقه دچار ناامنی شود. نشست گروه تماس منطقه‌ای درباره افغانستان روز گذشته (دوشنبه) در کابل با حضور نمایندگان ویژه و سفرای کشورهای منطقه و همسایه افغانستان برگزار شد. متقی در این نشست تاکید کرد: تاریخ نشان‌دهنده آن است که طرح‌های واردشده به افغانستان از سوی کشورها و سازمان‌ها تحت هر نامی نتیجه‌ی معکوس داشته و افغانستان نیازمند حضور نماینده ویژه سازمان ملل در موجودیت یوناما نیست. پیشتر، «حافظ ضیا احمد» سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان گفته بود تمرکز نشست بر «مباحثات جامع درباره توسعه همکاری منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای منطقه» خواهد بود. او گفت: امارت اسلامی(طالبان) به دنبال مذاکره درباره نحوه تعاملات منطقه‌ای مبتنی بر منافع مشترک، احترام دوجانبه و فرصت‌هایی برای مواصلات و ترانزیت منطقه‌ای است. این مواضع در حالی اتخاذ شده که افغانستان از چندین روز قبل تاکنون با طالبان در حال درگیری مرزی مسلحانه است.