وزارت خارجه قزاقستان دیروز (جمعه) اعلام کرد که این کشور دیگر طالبان را یک سازمان ممنوعه تلقی نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفت: ما به‌طور منظم فهرست ملی سازمان‌های تروریستی که در قزاقستان ممنوع هستند را به‌روزرسانی می‌کنیم. تصمیم گرفته شد تا به تبعیت از سازمان ملل متحد، نام جنبش طالبان از این فهرست حذف شود. وی یادآور شد: شورای امنیت سازمان ملل در هیچ یک از قطعنامه‌های خود طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی نکرده است.  این سخنگو در پاسخ به پرسشی درباره طرح‌های قزاقستان برای برقراری ارتباط سیاسی با طالبان، گفت که کشورش در این مسئله قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مبنا قرار می‌دهد. دادگاه عالی قزاقستان در سال ۲۰۱۵ طالبان را یک سازمان تروریستی معرفی کرده و فعالیت این گروه را در قزاقستان ممنوع اعلام کرده بود.