دبیرکل سازمان ملل حمایت خود را از آفریقا اعلام کرد و گفت: این نهاد بین‌المللی آماده همکاری با اتحادیه آفریقا با هدف تقویت روابط و همکاری‌ها است. آنتونیو گوترش در یک نشست خبری با رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا گفت: آفریقا به قربانی دو جانبه بی‌عدالتی تبدیل شده است. نخست بی‌عدالتی تاریخی مرتبط با دوران استعماری و برده‌داری است و دوم بی عدالتی در رابطه با نحوه برقراری روابط قدرت در جهان است که به عنوان مثال در رابطه با قدرت مالی و اقتصادی مشهود است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا برای شرکت در هفتمین کنفرانس عالی سازمان ملل و اتحادیه آفریقا با هدف ارزیابی پیشرفت در زمینه تحقق توافقات چارچوب همکاری موجود، در نیویورک است. گوترش همچنین گفت، همکاری بین اتحادیه آفریقا و سازمان ملل بسیار مهم و حیاتی است و آفریقا یکی از اولویت‌های کلیدی برای سازمان ملل محسوب می‌شود.