قبرس، عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد، از این اتحادیه خواسته است وضعیت سوریه را مورد بازنگری قرار دهد و در عین حال بر نیاز مبرم کمک به لبنان تاکید کرد که حدود ۲.۵ میلیون آواره سوری را پذیرفته است و نسبت به تبعات فروپاشی لبنان بر اروپا هشدار داد. به گزارش النشره، کونستانتینوس یوآنو، وزیر کشور قبرس گفت، تلاش خواهد کرد اتحادیه اروپا و سازمان ملل را متقاعد کند تا به وضعیت سوریه به عنوان یک کشور ناامن که امکان بازگرداندن آوارگان به آن وجود ندارد، پایان دهند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که اخیرا تعداد زیادی از پناهجویان که اکثر آنها سوری هستند از طریق دریا به قبرس سرازیر شده‌اند. اتحادیه اروپا ۱۱ سال است سوریه را بدون هیچ تغییری رها کرده است. نیاز است که وضعیت سوریه بررسی شود زیرا برخی از مناطق آن امن شده‌اند. وی گفت، در حال حاضر دو منطقه وجود دارد که آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) آنها را به عنوان مناطق امن می‌شناسد. این مناطق در سطح خود اتحادیه هم باید ایمن شناخته شوند تا کشورهای عضو بتوانند آوارگان سوری را به این مناطق بازگردانند. در حال حاضر، هیچ کشوری نمی‌تواند این کار را انجام دهد.