رهبر جریان صدر در اقدامی از حامیان این جریان خواست که میثاقی را برای ادامه دادن راه پدرش امضا کنند. به گزارش سایت النشره، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در پیامی از حامیان خود خواست تا با خون خود پیمان وفاداری ببندند و راه پدرش آیت‌الله محمدصادق صدر را دنبال کنند. این درخواست در پیامی توسط محمد صالح العراقی، از افراد نزدیک به مقتدی صدر و معروف به «وزیر القائد» منتشر شده است. این درحالی است که حدود دو هفته قبل مقتدی صدر دستور تعلیق فعالیت جریان صدر به مدت یک سال را صادر کرده بود. وی دلیل این تصمیم خود را افراداهل قضیه نامید. صدر در توییتی نوشت: اگر اصلاحگر عراق باشم؛ اما نتوانم جریان صدر را اصلاح کنم، گناه است و اگر به رهبری جریان صدر ادامه بدهم؛ اما اهل قضیه و برخی مفسدان در آن حضور داشته باشند و عیب‌هایی داشته باشد، قضیه بزرگی است.