یک رسانه لبنانی از ایجاد یک خط ارتباطی غیر مستقیم میان عربستان سعودی و حزب‌الله لبنان از طریق طرف سوم خبر داده است. روزنامه الأخبار در این باره اعلام کرد: اطلاعاتی که از یکی از پایتخت‌های اروپایی به نقل از یک مقام سعودی به مقامات لبنانی رسیده حاکی از آن است که ریاض سیاست گفت‌وگو را با کسانی که قبلاً با آن‌ها خصومت داشته از ایران گرفته تا سوریه و نظام بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور و به زودی با حزب‌الله لبنان در پیش گرفته است. الأخبار نوشت: اطلاعات غیررسمی در بیروت این مطلب را تکمیل کرده و منابع با احتیاط در مورد جزئیات آن صحبت کرده‌اند و طبق این اطلاعات، خط گفت‌وگو از طریق طرف سوم ایجاد شده یا قرار است که به زودی ایجاد شود. این رسانه در ادامه آورده است: انجام چنین گفت‌وگویی یادآور اولین و تنها ارتباط میان دو طرف (حزب‌الله و عربستان) در یک لحظه استثنایی منطقه‌ای است و آن زمانی بود که ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی ۴ ژانویه ۲۰۰۷ شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل و محمد فنیش، نماینده حزب‌الله را در جریان سفر به عربستان به حضور پذیرفت.