نخست وزیر انگلیس از افزایش بودجه نظامی این کشور در سال‌های آتی خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، «ریشی سوناک» اعلام کرد که دولت وی برنامه‌ای را برای افزایش ۵ میلیارد پوندی (۶ میلیارد دلاری) بودجه دفاعی این کشور ظرف دو سال آینده به‌منظور غلبه بر چالش‌های فزاینده امنیت ملی در نظر دارد. برخی رسانه‌ها در گزارش‌های خود اعلام کردند که نخست وزیر انگلیس روز یکشنبه در جریان سخنرانی خود در کالیفرنیا آمریکا گفت که جهان رو به بی‌ثباتی بیشتر می‌رود و در نتیجه همین موضوع تهدیدات علیه امنیت انگلیس را افزایش می‌دهد. سوناک افزود: به همین علت است که انگلیس در دو سال آینده ۵ میلیارد پوند بیشتر در نیروهای مسلح خود سرمایه‌گذاری می‌کند و هزینه‌های دفاعی خود را به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد تا از این طریق بتواند همچنان در زمینه دفاع و حفظ امنیت کشور در جهان پیشرو باشد. اسپوتنیک به نقل از گزارش‌های رسانه‌ای نوشت که در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ هزینه‌های دفاعی انگلیس بالغ بر ۷۱.۴ میلیارد پوند بوده است و اخیر نیز «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس پیشنهاد افزایش بودجه دفاعی این کشور بین ۸ تا ۱۱ میلیارد پوند را ارائه کرده است.