ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست تا استقلال «جمهوری قبرس شمالی» و جایگاه برابر بین‌المللی برای قبرس ترک‌نشین همانند قبرس یونانی‌نشین را به رسمیت بشناسند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، فواد اوکتای، معاون رئیس جمهوری ترکیه گفت: از شورای امنیت و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که به مردم قبرس ترک‌نشین جایگاه بین‌المللی برابر (با قبرس یونانی‌نشین) اعطا کرده و جمهوری ترک‌نشین قبرس‌شمالی را به رسمیت بشناسند. او همچنین تصمیم روز دوشنبه سازمان ملل برای تمدید فعالیت صلح‌بانان این سازمان در قبرس را مورد انتقاد قرار داد و آن را در زمره دیگر اشتباهات سال‌های اخیر شورای امنیت در مسئله قبرس دانست. معاون رئیس‌جمهوری ترکیه این مسئله را که فعالیت صلح‌بانان سازمان ملل تنها با رضایت یک جانبه قبرس یونانی‌نشین تمدید شده، فاقد هرگونه ارزش انسانی، دیپلماتیک و قانونی دانست. اوکتای گفت: شورای امنیت سازمان ملل هنوز بر راه‌حل‌هایی پافشاری دارد که شکست خورده‌اند.