مرسل نبی‌زاده شنبه‌شب در کابل همراه با راننده‌اش توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد و هنوز جزئیات بیشتر این رویداد روشن نشده است.

نزدیکان این، عضو پیشین مجلس نمایندگان به رسانه‌ها تأیید کرده‌اند که او شنبه‌شب با یکی از نزدیکانش در ناحیه ۱۲ در منطقه احمدشاه مینه در شهر کابل از سوی افراد مسلح به قتل رسیده است. فرماندهی پلیس طالبان در کابل با تأیید این خبر گفته است که در این زمینه تحقیق را آغاز کرده‌ است. تا هنوز هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت قتل او را برعهده نگرفته است. عبدالله عبدالله، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان این حادثه را محکوم کرده است.

مرسل‌ نبی‌زاده، نماینده مردم کابل در دوره ۱۷ مجلس نمایندگان افغانستان بود که پس از تسخیر قدرت از سوی حاکمیت طالبان در کابل زندگی می‌کرد.

هانا نویمان، نماینده پارلمان اروپا از آلمان می‌گوید از کشته شدن بی‌رحمانه مرسل نبی‌زاده، نماینده کابل در پارلمان پیشین افغانستان «غمگین و خشمگینم».

نویمان در توئیتی که عکسی از مرسل نبی‌زاده را نشر کرده، نوشته است «من غمگین و خشمگینم و می‌خواهم دنیا بداند! او در تاریکی کشته شد، اما طالبان نظام آپارتاید جنسیتی خود را در روشنایی کامل روز می‌سازد.»