وزارت کشور سوریه از حمله گروهی به ساختمان استانداری سویدا و به آتش کشیدن اسناد و مدارک موجود در آن خبر داد. به گزارش سانا، وزارت کشور سوریه در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که یکشنبه یک گروه قانون شکن با به آتش کشیدن تایرهای خودرو برخی جاده‌ها در استان سویدا را مسدود کردند. در این بیانیه آمده است:  گروهی از افراد که برخی از آنها مسلح بودند به سمت ساختمان استانداری سویدا حرکت کرده و اقدام به تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک نیروی پلیس شهید و تعدادی نیز زخمی شدند. وزارت کشور سوریه در ادامه گزارش داد: قانون شکنان وارد ساختمان استانداری شده و اقدام به شکستن وسایل و اثاثیه دفتر استاندار کرده و بخش زیادی از محتویات و اسناد ساختمان استانداری را به سرقت برده‌اند و ساختمان و خودروهای اطراف آن را به آتش کشیدند.