سانه‌های تایلند گزارش دادند، ده‌ها معترض ضد دولتی در راهپیمایی اپک ۲۰۲۲ را متوقف کنید در مقابل شورای شهر بانکوک تجمع و تلاش کردند تا به سمت محل برگزاری این نشست بروند. به گزارش اسپوتنیک، این گروه از معترضان شامل اعضای اتحادیه فقرا و دانشجویان از گروه‌های حامی دموکراسی از دانشگاه‌های استانی در مقابل شورای شهر بانکوک، تایلند تجمع کرده و می‌خواستند به سمت محل برگزاری نشست همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک (اپک) بروند. معترضان نخست با برپا کردن یک گیوتین ساختگی و سر بریدن پیکره‌ای شبیه به پرایوت چان اوچا، نخست وزیر تایلند، مراسم اعدام با گیوتین دیکتاتور را برگزار کردند؛ چان اوچا در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس یک کودتای نظامی به قدرت رسید و سپس به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. پس از این مراسم نمادین، معترضان که رفته رفته بر تعدادشان افزوده می‌شد، تلاش کردند تا خود را به یکی از خیابان‌های اصلی بخش تاریخی بانکوک برسانند که شورای شهر در آن واقع شده و سپس به سمت مرکز کنوانسیون ملکه مادر سیریکیت بروند که در آنجا یک تجمع بزرگ اعتراضی برگزار کنند. نیروهای ضد اغتشاش پلیس در فاصله ۹.۵ کیلومتری از مرکز نشست اپک، معترضان را متوقف کردند.