دولت فرانسه بدون ارائه دلیلی اعلام کرد که حدود ۴۴ نفر از پناهندگان اخیرا نجات یافته از دریای مدیترانه که بعد از مناقشات با ایتالیا به فرانسه آمدند به سرعت اخراج و به کشورهای مبدا بازگردانده می‌شوند. به گزارش ان.تی.وی، مهاجران نجات یافته از دریای مدیترانه در عرشه کشتی نجات دریایی Ocean Viking اخیرا منجر به یک بحران دیپلماتیک بین پاریس و رم شد. وزیر کشور فرانسه اکنون اعلام کرده است که برخی از پناهجویان قرار است فورا به کشورشان بازگردانده شوند. به این ترتیب پس از طناب کشی ها و مناقشات بر سر کشتی نجات دریایی Ocean Viking که در نهایت توسط فرانسه با 234 پناهنده پذیرفته شد، پاریس می خواهد 44 نفر از آنها را به کشورهای مبدأ خود بازگرداند. جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه در مجلس ملی پاریس گفت: پس از بررسی، نشان داده شد که 44 نفر حق درخواست پناهندگی ندارند.