پارلمان لبنان با ادامه فعالیت «دولت پیشبرد امور»  این کشور (دولت موقت) موافقت کرد.

 به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه العهد، پارلمان لبنان نشستی را برای بررسی نامه میشل عون، رئیس جمهوری کناره‌گیری کرده، درباره کابینه نجیب میقاتی، نخست‌وزیر پیشبرد امور این کشور برگزار کرد. طبق این گزارش، نمایندگان پارلمان لبنان در جریان این نشست به ادامه کار دولت میقاتی به عنوان دولت پیشبرد امور تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور رای دادند.

 در پایان این جلسه نبیه بری،‌ رئیس پارلمان، نمایندگان پارلمان را به برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور طی پنج‌شنبه هفته آتی دعوت کرد.

 جلسه پنجشنبه هفته آتی پنجمین جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور خواهد بود و نمایندگان در چهار جلسه گذشته به دلیل اختلافات، موفق به انتخاب رئیس جمهور جدید کشورشان نشدند تا لبنان پس از پایان دوره میشل عون وارد خلأ ریاست جمهوری شود.  میشل عون در آخرین روز کاری خود در پست ریاست‌جمهوری، دولت لبنان را مستعفی اعلام کرد.  وی در نامه‌ای این فرمان را به پارلمان ابلاغ کرد.

 عون از عملکرد میقاتی درباره تشکیل دولت انتقاد کرده و گفته بود که وی تمایل و اراده‌ای برای تشکیل دولت ندارد. میقاتی به دلیل اختلافات درباره توزیع وزارتخانه‌ها نتوانست دولت جدید را تشکیل دهد.