روز پنجشنبه یک قاضی آمریکایی رای داد که نسخه‌ای سانسور شده از مدارک مربوط به بازرسی اقامتگاه دونالد ترامپ تا ظهر جمعه به وقت آمریکا علنی شود.

به گزارش بی‌بی‌سی فارسی،‌ قاضی بروس رینهارت، گفت که دادستان‌ها توانسته‌اند با استدلال‌هایشان او را به حذف بخش‌هایی از این مدارک متقاعده کنند که نام شاهدان، ماموران فدرال و افراد متهم نشده در پرونده را علنی می‌کند.

این مدارک همان اسنادی را شامل می‌شود که اساس توجیه قانونی بازرسی مارآلاگو، اقامتگاه آقای ترامپ بوده است. علنی شدن این شهادت‌نامه که شامل شواهد دادستان‌ها برای بازرسی می‌شود، می‌تواند جزئیات تازه‌ای را درباره این پرونده روشن کند.

بازرسی از مارآلاگو، از سوی پلیس فدرال آمریکا بخشی از تحقیق بزرگتر درباره احتمال نقض قوانین از سوی دولت سابق است. حکم بازرسی از مارآلاگو روز ۱۲ اوت منتشر شد و نشان داد که ۱۲ مجموعه سند محرمانه از اقامتگاه آقای ترامپ توقیف شده است. ترامپ هرگونه کار خلاف قانونی را منکر شده و تاکید دارد که مدارک محرمانه‌ای را که بازرسان در خانه او یافته‌اند پیشتر خودش از طبقه‌بندی خارج کرده بود.