از آنجا که دیگر روابطی میان پاریس و باماکو وجود ندارد، حکومت ارتشی‌ها در مالی به رئیس‌جمهوری فرانسه تاکید کرد تا از رویکرد استعمارگری نوین و تحقیرکننده خود در قبال این کشور آفریقایی دست بردارد. به گزارش العربیه، فرانسه موضع خود را در منطقه ساحل و پس از روی کار آمدن نظامیان در مالی تغییر داده است. مالی در اوت ۲۰۲۰ و مه ۲۰۲۱ دو کودتا به خود دید که به بحران سیاسی‌ و بحران امنیتی موجود در این کشور منجر شده است. نخستین مداخله نظامی فرانسه در مالی به سال ۲۰۱۳ بر می‌گردد که این کشور اروپایی به مالی نیرو اعزام کرد اما اوایل سال جاری میلادی پاریس اعلام کرد که نیروهایش را از این کشور آفریقایی خارج می‌کند. سخنگوی ارتش مالی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: دولت انتقالی مالی از رئیس‌جمهوری فرانسه می‌خواهد تا رویکرد تحقیرکننده، قیم‌مآبی و نواستعمارگری را کنار بگذارد.