یک مسئول عالی رتبه سازمان ملل در خصوص وضعیت انسانی در لبنان گفت، بحران سیاسی بر همگان در سرتاسر لبنان تاثیر گذاشته است. به گزارش شینهوا، نجات رشدی، هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در لبنان در جریان کنفرانسی مطبوعاتی خاطرنشان کرد، اوضاع اجتماعی و اقتصادی در این کشور به دلیل تاثیر بحران اوکراین وخیم‌تر شده است و این موضوع به طور اساسی باعث افزایش قیمت‌ نان و تهدید امنیت غذایی شده است. نجات رشدی در ادامه افزود: طبق آخرین ارزیابی ما، تا پایان سال جاری میلادی ۲.۲ میلیون تن برای تامین غذا و سایر نیازهای اساسی به حمایت فوری نیاز دارند و این میزان در مقایسه با سال گذشته افزایش ۴۶ درصدی داشته است. هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در لبنان همچنین تصریح کرد، نزدیک به یک سوم نیروی کار در لبنان بیکار هستند.