منابع خبری از جدا شدن چهار عضو ائتلاف حاکمیت عراق و ملحق شدن آنها به ائتلاف العزم خبر دادند. به گزارش آناتولی، احمد عبدالله عبد الجبوری، دبیرکل حزب الجماهیر الوطنیه اعلام کرد که به همراه هیثم الزهوان، بشری القیسی و رحیمه الحسن، سه عضو دیگر این حزب از ائتلاف حاکمیت به رهبری خمیس الخنجر جدا شدند. وی در این باره گفت: ما در یک ائتلاف قوی و یکپارچه بودیم، اما تصمیم مقتدی صدر، رهبر جریان صدر تأثیر قابل توجهی در شکل ائتلاف‌ها گذاشت. عبد الجبوری ادامه داد: حزب ما به طور جدی خواستار قوی بودن دولت بعدی است؛ بنابراین تصمیم به خروج از ائتلاف حاکمیت و بازگشت به ائتلاف العزم گرفته شد. ائتلاف العزم به ریاست مثنی السامرائی در بیانیه‌ای از این اقدام استقبال کرد و آن را گامی درست از سوی اعضای حزب الجماهیر الوطنیه خواند و آنرا یک تصمیم سیاسی مثبت تلقی کرد.