خبرگزاری آسیا پلاس تاجیکستان نوشت: بسته شدن مرزها و توقیف کامیون‌های تاجیکستانی یکی از نشانه‌های خصومت فزاینده بین کشورهای آسیای مرکزی و حاکمان تندرو افغانستان است. این خبرگزاری اعلام کرد ده‌ها راننده کامیون تاجیک که اوایل سال جاری میلادی زغال سنگ به افغانستان حمل می‌کردند، پس از بستن مرز توسط طالبان در ۱۰ می  (۲۰ اردیبهشت)، از بازگشت به تاجیکستان منع شده‌اند. طالبان پس از توقیف خودروهایشان به برخی از آنها اجازه عبور از مرز را داده‌اند. بر اساس این گزارش بسیاری از کامیونداران  تاجیک بیش از یک هفته است که در شیرخان بندر، در امتداد مرز شمال شرقی افغانستان با تاجیکستان، سرگردان شده‌اند. دلشاد یکی از  این رانندگان گفت: «ما آزاد نیستیم جایی برویم.» وی تصریح کرد که حدود ۱۰۰ کامیون تاجیکستان در گذرگاه مرزی دور افتاده سرگردان شده‌اند. تاجیکستان تنها کشور همسایه‌ای بود که به طور علنی با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اوت سال گذشته مخالفت کرد و این گروه شبه نظامی را تهدیدی برای ثبات منطقه خواند. پس از تسلط طالبان، تاجیکستان مانورهای نظامی را در نزدیکی مرز ۱۳۰۰ کیلومتری خود با افغانستان در کنار نیروهای کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی (CSTO)  انجام داده است.