ارتش رژیم صهیونیستی از آماده باش در کرانه باختری و در امتداد خط سبز در هفتاد و چهارمین سالروز النکبة (شکست) خبر داد. به گزارش آناتولی، رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ارتش اسرائیل نیروهایش را در مرزهای خط سبز همزمان با هشدارهای اطلاعاتی درباره احتمال انجام عملیات فلسطینی‌ها علیه اشغالگران افزایش داده است. افزایش سطح آماده باش ارتش رژیم صهیونیستی در این مناطق همزمان با هفتاد و چهارمین سالروز النکبة (شکست)‌ صورت می‌گیرد. همزمان رژیم صهیونیستی روز شنبه از بازگشایی گذرگاه بیت حانون برای کارگران فلسطینی که از نوار غزه برای کار به اراضی اشغالی می‌روند خبر داد. از سوی دیگر وزارت امنیت داخلی دولت رژیم صهیونیستی دستور تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی را داد که چهارشنبه در تیراندازی در جنین به شهادت رسید. عومر بارلیو، وزیر امنیت داخلی این رژیم بازرس کل پلیس را به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره تجاوزات پلیس در قدس ملزم کرد.