معاون رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان در سخنانی نسبت به اعطای فرصت پیشروی به «دشمنان مقاومت» در انتخابات لبنان هشدار داد. به نوشته روزنامه رای‌الیوم، علی دعموش، معاون رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان در سخنانی با اشاره به انتخابات پارلمانی کشورش اظهار کرد: حزب‌الله بر اساس یک طرح ملی نجات‌بخش برای برون رفت از بحران های مالی وارد انتخابات پارلمانی می‌شود. وی خواستار حضور گسترده در انتخابات و سستی نکردن در این باره شد تا فرصت پیشروی برای دشمنان مقاومت در انتخابات لبنان فراهم نشود. دعموش تاکید کرد: ما می‌خواهیم در پارلمان جدید یک طرف و قدرت دارای وزن باشیم تا بتوانیم با دستیابی به تفاهم با دیگر طرف‌ها و همکاری ملی موفق به اجرای طرح مذکور شویم؛ زیرا این طرح مانع از تصمیم‌گیری یا اجرای برنامه‌های خارجی می‌شود که در راستای منافع کشور نیستند. وی همچنین گفت: ما ۱۵ مه (موعد برگزاری انتخابات) با یک چالش بزرگ و نبرد سیاسی واقعی مواجه خواهیم شد و اگر با قدرت به طرح مقاومت و هم‌پیمانان آن رأی ندهیم فرصت را به دشمنان مقاومت و عوامل و ابزارهای آمریکا در داخل کشور می‌دهیم تا برنامه‌هایشان را تحمیل کرده و کشور را به فتنه بکشانند.