رئیس ائتلاف الفتح در پارلمان عراق، بن بست سیاسی در کشور را ناشی از دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی دانست. به گزارش المیادین، هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح عراق، درباره نتایج انتخابات پارلمانی که در اکتبر گذشته برگزار شد، گفت: ما از همان ابتدا درباره تقلب هشدار دادیم، اما این اتفاق افتاد و ما مدارک کافی خود را به دادگاه فدرال ارائه کردیم. وی افزود، ریشه اصلی بن بست فعلی فضای سیاسی عراق، دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی است. رئیس ائتلاف الفتح با ابراز تمایل به تفاهم برای خروج از انسداد سیاسی اعلام کرد که چارچوب هماهنگی شیعه سومین ضامن روند سیاسی عراق است. وی تصریح کرد: نمی‌توانیم از تشکیل بزرگترین بلوک که حق مؤلفه شیعه را تضمین می‌کند، دست بکشیم. العامری گفت؛  اصرار داریم که بزرگترین بلوک چارچوب هماهنگی شیعه یعنی جنبش صدر و مستقلین را تشکیل دهیم تا حق اکثریت شیعه را تضمین کنیم. وی تاکید کرد که پیچاندن بازوها و شکستن اراده‌ها به خدمت عراق نیست و رهبری سیاسی ما می‌تواند راهی برای خروج از انسداد بیابد. العامری افزود؛ به تفاهم نیروهای سیاسی برای خروج از انسداد سیاسی بسیار امیدواریم و من ضامن وجود یک اپوزیسیون سازنده هستم.