شورای وزیران کشور اتحادیه عرب جنبش انصارالله را در فهرست سیاه خود قرار داد.به گزارش ایلنا به نقل از عربی ۲۱، شورای وزیران کشور اتحادیه عرب جنبش انصارالله را در فهرست سیاه خود قرار داد. بنا به گزارش‌ها، شورای وزیران اتحادیه عرب گروه تروریستی خوانده و آن را در لیست سیاه عاملان، مجریان و تأمین کنندگان مالی اقدامات تروریستی قرار داد. این شورا با ادعایی بی‌اساس با متهم کردن انصارالله به قتل، آوارگی، زندان و شکنجه غیرنظامیان یمنی از زمان به دست گرفتن کنترل پایتخت صنعا در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، این جنبش را در لیست سیاه قرار دادند.همچنین این شورا در بیانیه خود مدعی شد که اقدام شورای وزرای کشور اتحادیه عرب در پاسخ به حملات جنبش انصارالله علیه کشورهای همجوار و جامعه بین‌الملل و تهدید گذرگاه‌های آبی است