دولت طالبان افغانستان، هیئت مستقل انتخابات را که در زمان نظام سابق تاسیس شده بود، منحل کرد، این بعد از آن است که تصمیمی مشابه در خصوص انحلال کمیته اعتراضات انتخاباتی و وزارتخانه‌های صلح و امور پارلمانی اتخاذ کرد. بلال کریم، سخنگوی دولت طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت، در حال حاضر نیازی به این دو وزارتخانه و نیز این هیئت‌ها نیست. در صورتیکه احساس نیاز کنیم، امارت اسلامی می‌تواند آنها را بازگرداند. در این راستا، حلیم فدایی، مسؤول ارشد نظام سابق گفته است، این تصمیم نشان می‌دهد طالبان تغییری نکرده و به دموکراسی باور ندارد. او افزود: آنها به ضرب گلوله به قدرت رسیدند نه از طریق صندوق‌های رای. هیئت مستقل انتخابات سال ۲۰۰۶ بعد از سقوط نظام سابق طالبان ایجاد شد و برنامه‌ریزی انتخابات و نظارت بر آن را متکفل بود. کارمندان این نهاد به شکل مستمر از سوی طالبان هدف قرار می‌گیرند. طالبان از اوت بر افغانستان مسلط شده؛ اما جهان هنوز آن را به رسمیت نشناخته است؛ زیرا از سابقه حقوق بشری این گروه رضایت ندارد. از سوی دیگر باید متوجه بود که اخیراً طالبان وزارت امور زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کرد که  این یک عقبگرد از تعهدات توسط این گروه به حساب می‌آید.