بر اساس تحقیقات کارگروه حقوق بشری عدالت انتقالی مستقر در کره‌جنوبی دست‌کم هفت نفر به دلیل تماشای کلیپ موسیقی‌های عامه‌پسند کره جنوبی که در صنعت موسیقی جهان به کی پاپ مشهور هستند، اعدام شده‌اند. به گزارش اسپوتنیک، کره شمالی در سال‌های گذشته تعدادی از شهروندان خود را تنها به دلیل تماشای کلیپ موسیقی‌های کره جنوبی اعدام کرده است. کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی در اختیار داشتن یا توزیع سرگرمی‌های کره جنوبی را غیرقانونی اعلام و برای خاطیان مجازات اعدام وضع کرده است. او معتقد است که نفوذ کی پاپ در جامعه کره شمالی باعث فروریختن آن می‌شود. کره شمالی همچنین به تازگی یک شهروند دیگر را به دلیل قاچاق نسخه‌های کپی شده‌ سریال بازی مرکب به اعدام محکوم کرد. شش مورد از هفت اعدام، در شهر هیسان واقع در مرز این کشور و چین انجام شده است.