محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در روز جهانی فلسطین از جامعه جهانی خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند تا روند صلح نجات یابد. به گزارش ایندیپندنت، در متن سخنرانی عباس که توسط ریاض منصور، نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل، قرائت شد، آمده است: «ما از تمامی دولت‌هایی که به راه‌حل دو کشوری باور دارند و اسرائیل را به رسمیت شناخته‌اند، می‌خواهیم که فلسطین را هم به رسمیت بشناسند وی همچنین در سخنرانی روز دوشنبه خود به همین مناسبت تاکید کرد که «رد آشکار راه‌حل دو کشوری توسط اسرائیل و اصرار آن بر استوار ساختن اشغال‌گری خود به جای پایان آن، به اضافه سیاست منتظر طرفین شدن برای گفت‌وگو و رسیدن به صلح، از لحاظ عملی به معنی این است که اسرائیل اجازه دارد با اعمال غیرقانونی و تغییر واقعیت‌ها روی زمین، روند الحاق سرزمین‌های فلسطینی را نهایی کند. عباس گفت، اعمال اسرائیل باعث شده است که اوضاع پیچیده شود، و افزود امکان دستیابی به راه‌حل دو کشوری دوردست‌تر و حتی شاید ناممکن شده است. عباس گفت، مناقشه اسرائیل و فلسطین به «نقطه‌ای تعیین‌کننده» رسیده و ما باید راه‌حل دو کشوری همگام با قطع‌نامه‌های سازمان ملل را انتخاب کنیم.