نماینده دائمی لیبی در سازمان ملل خواستار همکاری دادگاه کیفری بین‌المللی درخصوص گورهای جمعی کشف شده در ترهونه در جنوب طرابلس شد. به گزارش آناتولی، طاهر السنی، نماینده دائمی لیبی در سازمان ملل در جریان نشست شورای امنیت در مقر دائم این سازمان در نیویورک در خصوص پرونده لیبی و دادگاه کیفری بین‌المللی خاطرنشان کرد، طی کمتر از یک هفته یا چند روز گورها در ترهونه شناسایی می‌شوند که آخرین آن دیروز بود و نبش قبرها تا امروز ادامه دارد. وی در ادامه افزود: ما از همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی و همچنین همکاری در خصوص نقض‌های دیگر حمایت می‌کنیم. طاهر السنی همچنین تصریح کرد: این جنایت‌ها با مرور زمان نابود نخواهند شد و همه بازخواست خواهند شد و هرکسی که اثبات شود در این کشتار دست داشته دیر یا زود تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد، روند عدالت انتقالی در لیبی از طریق آشتی، عدالت، جبران ضررها و ترغیب به عفو و بخشش صورت می‌گیرد و تنها با این کار می‌توان صفحه دردناک گذشته را بست. السنی همچنین گفت، دادگاه کیفری بین‌المللی جایگزین دستگاه قضایی لیبی نیست و محاکمه هر متهم لیبیایی امری است که به حاکمیت ملی مربوط می‌شود.