وزیر اطلاع‌رسانی لبنان تأکید کرد، اگر استعفای وی به گشایشی در روابط بیروت و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس منجر شود، آماده است این کار را بکند.  جورج قرداحی، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان در مصاحبه با روزنامه الجمهوریه گفت: من با هر راهکاری که منفعت ملی را محقق کند موافقت می‌کنم و آماده‌ام اگر استعفایم به گشایشی در روابط بیروت و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس منجر شود، این کار را بکنم. وی افزود: همگان می‌دانند که مشکل کنونی تنها من نیستم بلکه مربوط به موضع عربستان درباره نقش حزب‌الله در لبنان و منطقه است. همانطور که ریاض بارها این مسئله را گفته است. اما مسئله‌ای که مانع برگزاری نشست کابینه می‌شود دودستگی درباره طارق البیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت است. دولت با چالش‌های بسیار سختی در سطح معیشتی و اجتماعی و اقتصادی و مالی مواجه است. قرداحی گفت: من نگران این هستم که استعفایم عربستان را راضی نکند.