رئیس امارات با تصویب قانونی دستور تشکیل سازمان ملی حقوق بشر در این کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری الامارات الیوم، خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات قانونی برای تاسیس سازمان ملی حقوق بشر تصویب کرد که هدف از آن تقویت و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌ها در این کشور است. از جمله اختیارات این سازمان، همکاری با مسؤولان مربوطه در تدوین نقشه راهی ملی برای تقویت و حمایت از حقوق بشر، تلاش برای گسترش فرهنگ حقوق بشر و آگاه‌سازی افراد جامعه، مشورت‌دهی به مسؤولان در تمامی اقداماتی که به حمایت و تقویت حقوق بشر منجر شود و نیز ارائه پیشنهادهایی به مقامات در مورد هماهنگی قوانین با منشورها، تعهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر هستند. همچنین این سازمان در راستای رصد هرگونه تعرض و یا نقض حقوق بشر و اطمینان یافتن از صحت اطلاعات ارائه شده تلاش می‌کند.