آتش سوزی‌های جنگلی بیش از یک و نیم میلیون هکتار اراضی جنگلی روسیه را فرا گرفته و حریق بیش از ۳۰ خانه روستایی را نابود کرده است. رسانه‌های روسیه ازجمله شبکه اول تلویزیون این کشور دیروز (یکشنبه) به نقل از سازمان محافظت هوایی جنگل‌های روسیه اعلام کردند که یک میلیون و ۵۴۲ هزار هکتار در مناطق جنگلی روسیه گرفتار حریق شده‌اند و حریق در یکهزار و ۳۷۹ هکتار اطفاء شده است. در مجموع ۱۷۴ کانون آتش‌سوزی جنگلی در روسیه گزارش شده است که بخش عمده حریق در جمهوری یاکوتیا در منطقه یاکوتیا ثبت شده و در این منطقه یک میلیون و ۳۹۵ هزار هکتار در آتش می‌سوزد. در زمان حاضر ۱۲ روستا و بخش در جمهوری یاکوتیا در معرض حریق قرار دارد و ساکنان این روستاها تخلیه شده‌اند و هواپیماهای وزارت موقعیت‌های اضطراری روسیه بطور منظم در اطفاء حریق شرکت دارند.