در پی بالا گرفتن نارضایتی‌ها از عملکرد دولت تونس در مهار بحران کرونا و تصمیمات اخیر رئیس جمهور این کشور برای فرونشاندن خشم مردمی، تونس شاهد موج گسترده‌ای از اخراج مقامات در نهادهای دولتی و مناصب قضایی است. خبرگزاری آناتولی در گزارشی درباره تحولات اخیر تونس نوشت: موج اخراج مقامات در تونس با تدابیر و اقدامات استثنایی قیس سعید، رئیس جمهوری در ۲۵ ژوئیه گذشته در پی اعتراضات مردمی در چندین استان آغاز شد که خواستار سرنگونی کل سیستم حاکم بودند و آن را متهم به شکست در پرتو بحران‌های سیاسی، اقتصادی و بهداشتی کردند. پس از جلسه اضطراری با رهبران نظامی و امنیتی، قیس سعید برکناری هشام المشیشی، نخست‌وزیر تونس را اعلام کرد و خود او اختیارات اجرایی را به عهده گرفت و فعالیت پارلمان را برای ۳۰ روز تعلیق و مصونیت نمایندگان آن را لغو کرد. سلسله برکناری‌هایی که توسط سعید آغاز شد با جزئیات دلایل آن همراه نبوده و ناظران احتمال می‌دهند که در روزهای آینده ادامه یابد و به تعلیق فعالیت شهرداری‌ها نیز کشیده شود. در پی اقدامات فوق العاده ، سعید ۲۶ ژوئیه فرمان ریاست جمهوری را صادر و هشام المشیشی، نخست‌وزیر را از سمت‌شان برکنار کرد.